Wycena przedsiębiorstwa – na czym polega?

Firmy oferujące usługi aktuarialne i finansowe zajmują się w głównej mierze profesjonalnym wsparciem finansowym dotyczącym opracowywania strategii podatkowej dla danego przedsiębiorstwa. Do usług oferowanych przez takie firmy trzeba zaliczyć również fachową wycena przedsiębiorstwa, która jest potrzebna przykładowo jeżeli już planujemy kupno lub sprzedaż jakiejś firmy. Natomiast wycena przedsiębiorstwa jest konieczna też w innych sytuacjach, warto zatem dowiedzieć się więcej na temat profesjonalnych a także kompleksowych usług inwestycyjnych.

Kiedy korzystać z profesjonalnej wyceny firmy?Profesjonalna wycena firmy potrzebna jest w znaczącej liczbie sytuacji, które dotyczą w głównej mierze ogłaszania procesu upadłościowego lub rozpoczęcia likwidacji firmy (polecam: wycena spółki). Jest także konieczna, jeżeli już toczą się niemały cywilnoprawne, jak też o ile jesteśmy podczas opracowywania strategii podatkowej. Nie zapominajmy także o tym, że zmiany statusu prawnego, jak również struktury przedsiębiorstwa, wymuszają na nas konieczność zlecenia wyceny firmy, która umożliwi nam obiektywnie oszacować możliwości finansowe przedsiębiorstwa (polecamy: wycena przedsiębiorstwa). Firmy zajmujące się wycenami przedsiębiorstw oraz spółek oferują swoim klientom również dodatkowe usługi, które polegają między innymi na wycenie wartości niematerialnych a także prawnych, jak również wycenie rezerw finansowych użytych na świadczenia pracownicze, między innymi takich jak nagrody jubileuszowe, odprawy dla rencistów oraz emerytów czy odprawy pośmiertne. Co za tym idzie, usługi finansowe dla przedsiębiorców mają charakter rozbudowany.
Źródło informacji: wycena spółki.