Przemoc – co warto wiedzieć?

Nie ulega wątpliwości, że przemoc psychiczna to poważny problem, który dotyczy zarówno dzieci, jak także osób dorosłych. Warto więc dowiedzieć się jak najwięcej na ten temat, zapoznając w głównej mierze przyczyny, skutki, jak również sposoby zapobiegania agresywnym zachowaniom.
Przeciwdziałanie przemocy – co trzeba mieć świadomość tego?
Nie ulega wątpliwości, że na 100 procent jednym z zasadniczych narzędzi do walki z przemocą jest edukacja społeczna, dzięki czemu rodzice, jak również dzieci czy nauczyciele mają okazję zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi szeroko pojętej przemocy.

Trzeba pamiętać o tym, że kampanie społeczne takie jak stop przemocy, wiążą się z licznymi korzyściami, przede wszystkim z podniesieniem poziomu wiedzy na konkretny temat (polecana strona: stop przemocy). Dzięki takim kampaniom społecznym mamy okazję dowiedzieć się, jak objawia się przemoc domowa, jak zachowują się agresywne osoby, jak też jakie są symptomy ofiar, a więc jesteśmy w stanie reagować i udzielać pomocy, jeżeli zachodzi taka konieczność. Pamiętajmy również o tym, że w internecie znajdziemy organizacje społeczne oraz fundacje, które udzielają wsparcia np ofiarom przemocy domowej. Szczególnym zagadnieniem w tym temacie jest przemoc psychiczna wobec dziecka, która jak wykazują badania, wiąże się z traumą. Powikłania nieraz są bardzo poważne i dotyczą też dorosłego życia, dlatego tak ważne jest, ażeby nie stać obojętnie z boku, tylko reagować w przypadku, jeżeli już jesteśmy świadkami albo też podejrzewamy przemoc wobec dziecka stosowaną na przykład w jego rodzinnym domu albo w szkole.

Zobacz także: przemoc psychiczna wobec dziecka.