Jakie ośrodki udzielają pomocy dzieciom z zespołem Aspergera?

Zespół Aspergera to choroba zaliczana do spektrum autyzmu. Nie należy jednakże tych obu schorzeń ze sobą utożsamiać. Zespół Aspergera zaliczany jest do całościowych zaburzeń rozwoju, najczęściej dotyka chłopców.

Rodzice dzieci, u których zdiagnozowano tę chorobę, poszukują pomocy, która pozwoli ich dzieciom standardowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Takiego specjalistycznego oraz złożonego wsparcia udziela zespół aspergera poradnia warszawa.
Zespół Aspergera – co trzeba wiedzieć?
Głównie trzeba uprzytamnić sobie, że objawy zespołu Aspergera mogą być złagodzone, dzięki czemu dziecku łatwiej jest funkcjonować wśród rówieśników. Kluczową rolę odgrywa trening umiejętności społecznych warszawa, ponieważ kontakty społeczne dla dziecka ze zdiagnozowanym zespołem Aspergera są szczególnie trudne. Jednym z objawów, który powinien zaniepokoić rodziców, jest unikanie kontaktów z rówieśnikami. Dzieci z tą chorobą nie nawiązują spontanicznych relacji, często są izolowane w grupie rówieśników. Właśnie nad poprawą funkcji społecznych dziecka pracuje się w ośrodkach, które powstały, ażeby pomóc dzieciom a także rodzicom. Takim ośrodkiem jest zespół aspergera poradnia warszawa, która gwarantuje pomoc psychologiczną oraz logopedyczną dzieciom. Niepokojącym objawem, który powinien skłonić rodziców do szukania pomocy, jest także użytkowanie niedostosowanego do wieku słownictwa przez dziecko. Wiąże się to z tym, że dzieci z zespołem Aspergera pasjonują się zagadnieniami w sposób obsesyjny. Jeżeli zatem zauważyliśmy takie objawy u własnego dziecka, powinno się udać się po pomoc.

Więcej: autyzm poradnia warszawa.